Home » English Songs » Chúng Ta Của Hiện Tại Lyrics – Sơn Tùng M-TP

Chúng Ta Của Hiện Tại Lyrics – Sơn Tùng M-TP

Chúng Ta Của Hiện Tại Lyrics by Sơn Tùng M-TP is latest Vietnam song with music also given by him. Chúng Ta Của Hiện Tại song lyrics are written by Sơn Tùng M-TP.

Chúng Ta Của Hiện Tại Lyrics - Sơn Tùng M-TP

Chúng Ta Của Hiện Tại Song Detail

Singer: Sơn Tùng M-TP
Composer: Sơn Tùng M-TP
Lyrics by: Sơn Tùng M-TP

Chúng Ta Của Hiện Tại Lyrics

 

Mùa thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xỗ xao
Trốn xưa em chờ đoạn đường ngày nào ta từng đón đưa
Còn vẫn vương không phai mờ
Dẫu yêu tư trong vần thơ

Chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ đến chia xa
Chiều mưa bên kia vắng buồn, còn ai thương ai, mong ai?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em ngồi đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Ngày mai, nắng gió, sương ngâm
Có ai thương lắng lo cho em?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em ấy mới xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Dù cho nắng tới, xuân thanh
[?]
Anh nguyện ghi mãi trong tim

Chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ đến chia xa
Chiều mưa bên kia vắng buồn, còn ai thương ai, mong ai?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em ngồi đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Ngày mai, nắng gió, sương ngâm
Có ai thương lắng lo cho em?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mới xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Dù cho nắng tới, xuân thanh
[?] xưa kia
Anh nguyện ghi mãi trong tim

Điều anh luôn giữ kín trong tim (Giữ kín trong tim)
Giữ mãi trong tim này (Giữ mãi trong tim)
Giữ mãi trong tim này
Giữ-

Có anh nơi đó không?
Có anh nơi đó không?( Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn giữ kín trong tim (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Có ai luôn lắng lo cho em?
Điều anh luôn giữ kín trong tim (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
[?]

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em ngồi đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Ngày mai, nắng gió, sương ngâm
Có ai thương lắng lo cho em?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mới xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Dù cho nắng tới, xuân thanh
[?] xưa kia
Anh nguyện ghi mãi trong tim

Điều anh luôn giữ kín trong tim (Giữ kín trong tim)
Giữ mãi trong tim này (Giữ mãi trong tim)
Giữ mãi trong tim này
Giữ-

Có anh nơi đó không?
Có anh nơi đó không?( Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn giữ kín trong tim (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
(Có ai luôn lắng lo cho em?)
Điều anh luôn giữ kín trong tim (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (No, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
[?]

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em ngồi đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Ngày mai, nắng gió, sương ngâm
Có ai thương lắng lo cho em?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mới xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Dù cho nắng tới, xuân thanh
[?] xưa kia
Anh nguyện ghi mãi trong tim

Mãi trong tim, mãi trong tim
Anh nguyện ghi mãi trong tim
Nguyện ghi mãi trong tim

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Có ai thương lắng lo cho em?

Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mới xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim mình
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim mình
Có ai thương lắng lo cho em? Cho em

Chúng Ta Của Hiện Tại Song Video